งานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 3D Illusion Live Wall

**Video By Samsung Galaxy S ll**

ภาพจริง ๆ สวยกว่านี้มาก ๆ

ภาพที่อยู่ในกล้อง สีสวยกว่าตอน upload ลง youtube

ใครที่พลาดงานนี้น่าเสียดายมาก ๆ ค่ะ

***และที่เราต้องพลาดคือ http://youtu.be/LqZg1h5rYic น่าเสียดายอย่างยิ่ง***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s